Експертите по човешки ресурси формулират някои общи принципи, които са валидни в почти всяка ситуация:

Намерете правилните хора

Дефинирайте правилно необходимите Ви длъжности. Определете необходимия брой служители за конкретните длъжности. Създайте критерии за подбор. Изберете каналите за набиране на подходящи служители. Създайте необходимата вътрешно фирмена документация за регламентиране на работния процес.

Определете кариерното развитие на служителите си

Служителите, искат да видят как ще се развива кариерата им в бъдеще във въпросната фирма. Организациите трябва да гарантират, че кариерното развитие и възможности са ясни за всички. Нужно е организациите да управляват очакванията честно. Те трябва да покажат ясно кога съществуват такива възможности. По-важното обаче е да стане ясно на какви изисквания за лични и бизнес стремежи на служителите трябва да отговорят те, за да бъде постигнат напредък.

Предложете възможност за обучение и развитие

Разбирането за развитие на кариерата на служителите в рамките на бизнеса е едно нещо, но много служители искат да видят и какво ще спечелят от престоя си в компанията. Много често парите не са определящи при избора на определена компания, възможността да реализират амбицията си може да бъде много по-важна и по тази причина инвестирането в тях като обучение и развитие е от съществено значение.

Уверете се, че служителите ви са на правилните позиции

Преместване на един талантлив служител вътре в компанията може да изглежда добра идея, но този процес трябва да се управлява правилно. “Организациите често възприемат високия потенциал на хората като взаимозаменяем – те смятат, че един служител, който се справя успешно с дадена задача, може да бъде също толкова ефективен във всяка друга роля в компанията. Това обаче трябва да се преценява много внимателно, защото понякога се оказва заблуда.

Накарайте ги да се чувстват оценени

Цененият персонал обикновено е щастлив персонал. Хората могат да се насърчават един друг да се задържат на работното място, а и това прави работния процес по-продуктивен. Когато си вършат добре работата за вас, вие развивате бизнеса си, затова нека знаят колко много цените упоритата им работа.

Предложете им гъвкаво заплащане

Еднаквият модел на заплащане не отговаря на работата на всички служители и няма да им хареса. По-добър вариант е да предложите на служителите си гъвкава бонусна структура.

Създайте отношение към бранда на компанията

Една от причините, поради която някой служител иска да остане в една организация, е осъзнаването, че компанията има цел, която резонира с неговите собствени разбирания. Работодателската марка е важна за персонала. Горди ли са вашите служители, когато отиват някъде с папка с логото на компанията ви или не?

Създавайте правила около гъвкавата и дистанционна работа

Работата с нефиксирано работно време и работата от вкъщи станаха популярни за много организации. В случай че точно във вашата фирма този тип гъвкава заетост не е възможна, уверете се, че служителите ви разбират защо това е така конкретно във вашата организация. В противен случай неразбирането и липсата на комуникация по този въпрос може да се превърнат в проблем.