Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения :

  • Провеждане и анализиране на процедури и процеси, за да  оцени качеството и ефективността на служителите;
  • Преглед и оценка на представянето на дилъри, презентатори/домакини според зададените стандарти;
  • Следи промените в политиките и процедурите, свързани с работата;
  • Изготвя доклади за съобщаване на резултатите от дейностите по тестване за осигуряване на качеството;
  • Идентифицира нуждите от обучение и предлага обучения, за да се отговари на стандартите за качество;
  • Работи с назначения екип, предоставя обратна връзка на членовете и проследява техния напредък;
  • Изпълнява други възложени задължения за подпомагане на ефективната работа на отдела;

Изисквания:

•             Минимум 6 месеца предходен опит на същата или сходна позиция;

•             Много добра компютърна грамотност;

•             Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;

•             Изключителни презентационни умения;

•             Умения за комуникация и самоконтрол;

•             Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност, отдаденост, мотивиран и находчив;

Предлагани условия:

•             Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;

•             Работно време – по график, 8 часови работни смени;

•             Местонахождение на работното място – София жк Дружба;

•             Конкурентно възнаграждение;

•             Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.