За наш клиент – частна болница търсим:

Лекар Анестезиолог-реаниматор

Отговорности и задължения:

 • Медикация, предоперативна подготовка и анестезия по време на операции;
 • Следоперативно наблюдение и лечение в отделението по Анестезиология и интензивно лечение. Дейностите се извършват в сътрудничество с кардиолога;
 • Съставяне на цялата необходима документация свързана с лечението и касаеща неговата специалност;
 • Следи състоянието и провежда лечение на пациентите в ОАИЛ, толкова често колкото е необходимо;
 • Провежда минимум веднъж дневно визитация и отразява състоянието на болните в декурзуси и назначеното лечение в терапевтичен лист. Изисква от подчинената медицинска сестра да попълва температурен лист.

Изисквания:

 • Диплома за призната специалност по анестезиология и интензивно лечение;
 • Опит по специалността в болница минимум 1 година;
 • Да владее спинална анестезия;
 • Позитивно и любезно отношение към пациентите.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: 08:30 – 16:00 часа;
 • Възможност за плаващо или намалено работно време;
 • Работа в екип заедно със сестра и кардиолог;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Годишен отпуск 40 дни (20 дни по КТ + 20 дни);
 • Местонахождение на работното място – гр. София, района на Студентски град.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.