За наш клиент – производствено предприятие търсим:

Главен счетоводител

Отговорности и задължения:
• Водене на месечно счетоводство и годишни приключвания;
• Изготвя справки за НАП, НОИ или проверяващи институции, свързано със счетоводни данни за служители или за дейността;
• Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство;
• Работи с въведената в отдела по счетоводство Счетоводна програма.

Изисквания:
• Висше образование – Счетоводство, Финанси, Икономика;
• Задължителен практически опит като главен счетоводител – мин. 3 години;
• Отлично познаване и прилагане на нормативна уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство;
• Опит със счетоводен и ТРЗ софтуер;
• Отлична компютърна грамотност – Excel;
• Познаване и работа с Ажур и софтуер за заплати СТИЛ ТРЗ ще се счита за предимство;
• Професионален опит в отрасъл „производство” ще се счита за предимство;
• Лоялност, отговорност, организираност, точност и коректност към поетите задължения.

Предлагани условия:
• Трудов договор със срок на изпитание 1 месец;
• Работно време: от 08:00 до 17:00 часа;
• Дългосрочен и постоянен ангажимент;
• Отлична атмосфера и условия на труд;
• Конкурентно възнаграждение;
• Обучение на съответния софтуер, с който работи компанията;
• Осигурен обяд и транспорт до работното място или заплащане на гориво;
Местонахождение на работното място – гр. Плевен.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. В интервюто ще включва и решаване на тест по счетоводство. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.