За наш клиент търсим:

Главен Мениджър клуб

Отговорности и задължения:

 • Организира, контролира и ръководи персонала;
 • Контролира организирани мероприятия;
 • Подготвя маркетингови стратегии за развитието на клуба;
 • Следи финансовата отчетност.

Изисквания:

 • Опит на или подобна позиция;
 • Владеене на чужди езици;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Опит в менажирането на хора;
 • Материална отговорност;
 • Инициативност и способност за вземане на решения;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Лоялност, отговорност, точност и коректност към поетите задължения.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: от 11:00 до 14:00 часа и 18:30 до 02:30 часа;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Отлична атмосфера и условия на труд;
 • Местонахождение на работното място – гр. Плевен;
 • За кандидати от други населени места е осигурено настаняване.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.