За наш клиент – проезводствено предприятие търсим:

Оперативен счетоводител

Отговорности и задължения:
• Текущо осчетоводяване на документи за приходи и разходи, използвайки специализиран софтуерен продукт;
• Осчетоводяване на банкови и касови операции;
• Организира разплащанията с доставчици;
• Анализира и предлага усъвършенстване на стопанските операции;
• Подпомага изготвянето на годишен финансов отчет в съответствие с действащото законодателство;
• Изготвя необходимите на ръководството справки, отчети и анализи.

Изисквания:
• Висше икономическо образование;
• Желание за професионално развитие;
• Практикa с електронно банкиране;
• Налични организационни и комуникативни умения;
• Много добри компютърни умения, аналитичност, прецизност, внимание към детайлите;
• Умения за работа в екип, коректност и отговорност;

Предлагани условия:
• Договор /вид/ трудов договор със срок на изпитание 6 месеца.
• Работно време от 08.00 до 17.00 часа;
• Конкурентно възнаграждение;
• Отлични условия на труд в млад и амбициозен екип от професионалисти;
• Дългосрочен и постоянен ангажимент;
Местонахождение на работното място. гр. Плевен;

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.