За наш клиент търсим:

Младши оперативен счетоводител

Отговорности и задължения:

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
 • Подготовка на различни документи и отчети;
 • Водене на каса;
 • Начисляване на работни заплати;
 • Участие при изготвянето на годишни и месечни финансови отчети, както и различни справки и отчети за нуждите на ръководството.

Изисквания:

 • Средно или Висше икономическо образование;
 • Минимум 1 година практически опит като оперативен счетоводител;
 • Познаване и прилагане на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Владеенето на английски език на много добро ниво ще се счита за предимство;
 • Отлични познания по MS Office – владеене на Word, Excel на много високо ниво;
 • Опит със счетоводни системи (опит със счетоводен софтуер „Делта про“ ще се счита за предимство)
 • Комуникативност и способност за работа в екип;
 • Лоялност, отговорност, организираност, точност и коректност към поетите задължения.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: понеделник-петък от 10:00 до 16:00 часа;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Отлична атмосфера и условия на труд;
 • Работа в гъвкава среда при използване на най-съвременни методики;
 • Възможност за изява и дългосрочно кариерно развитие в международна компания;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонуси при постигнати високи резултати;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, ж.к. Левски Г, ул. Могилите.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.