Поддръжка на приложен софтуер“

За наш клиент търсим:

Служители без знания и умения , но с желание и мотивация да бъдат обучени да работят със специфичен програмен продукт, обслужващ лечебни заведения.

Отговорности и задължения:

 • Активна комуникация с клиенти /екипите на лечебните заведения/ в процеса на внедряване на софтуерните модули;
 • Осигуряване на софтуерна поддръжка по телефона или чрез софтуер за отдалечен достъп;
 • Комуникация с екип от програмисти за отстраняване на възникнали грешки в софтуера и реализиране на нови функционални възможности на програмните продукти;
 • Обучение на системни администратори и крайни потребители за ползване на приложни програмни продукти – в офиса на фирмата и на място при клиента;
 • Провеждане на функционални тестове на нови версии на приложните програмни продукти;
 • Описание на констатирани грешки (bugs) в приложните програмни продукти открити по време на тест;
 • Актуализиране на потребителска документация;

Изисквания:

 • Подходящо образование;
 • Комуникационни умения и желание за работа с клиенти;
 • Презентационни умения;
 • Възможност за пътувания в страната при внедряване на софтуера;
 • Възможност за работа на пълен работен ден.

ПРЕДИМСТВО ЩЕ БЪДЕ АКО ИМАТЕ:

 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Desktop Connection, Team Viewer и др.;
 • Опит и/или познания в сферата на здравеопазването – изисквания на НЗОК, информационни решения в лечебни заведения и др.;
 • Опит в обучение и консултиране на крайни клиенти;
 • Шофьорска книжка категория В.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: Понеделник-петък от 08:30 до 17:30 часа;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Фирмено обучение;
 • Приятна работна среда и сплотен екип;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, бул. „Шипченски проход”.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.