“Специалист поддръжка на приложен софтуер“

За наш клиент търсим:

Отговорности и задължения:

 • Осигуряване на софтуерна поддръжка по телефона или чрез софтуер за отдалечен достъп;
 • Комуникация с екип от програмисти за отстраняване на възникнали грешки в софтуера и реализиране на нови функционални възможности на програмните продукти;
 • Инсталиране и настройка на Windows работни станции за работа в мрежова среда;
 • Инсталиране на MS SQL Server, създаване и настройка правата на потребители;
 • Създаване и настройка правата на потребители за работа с приложни програмни продукти;
 • Инициализация на база данни на приложни програмни продукти със специфичните за потребителя данни – услуги, цени, шаблони на документи и др.;
 • Активна комуникация с екипите на лечебните заведения в процеса на внедряване на софтуерните модули;
 • Анализ и документиране на изисквания за промени в програмните продукти;
 • Обучение на системни администратори и крайни потребители за ползване на приложни програмни продукти – в офиса на фирмата и на място при клиента;
 • Провеждане на функционални тестове на нови версии на приложните програмни продукти;
 • Описание на констатирани грешки (bugs) в приложните програмни продукти открити по време на тест;
 • Актуализиране на потребителска документация;

Изисквания:

 • Висше образование – бакалавър или по-висока в областта на информационните технологии или близка до нея с добре застъпена подготовка по информационни технологии;
 • Опит в инсталацията и поддръжката на клиентски операционни системи: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 10;
 • Основни познания за ползване на MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Познания в областта на мрежовите комуникации: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);
 • Комуникационни умения и желание за работа с клиенти;
 • Възможност за пътувания в страната при внедряване на софтуера;
 • Възможност за работа на пълен работен ден.

ПРЕДИМСТВО ЩЕ БЪДЕ АКО ИМАТЕ:

 • Опит в изграждането и поддръжката на информационни системи, ERP и други;
 • Опит в администриране и изграждане на системи, базирани на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016;
 • Опит и/или основни познания за Microsoft SQL Server;
 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Desktop Connection, Team Viewer и др.;
 • Опит и/или познания в сферата на здравеопазването – изисквания на НЗОК, информационни решения в лечебни заведения и др.;
 • Опит в обучение и консултиране на крайни клиенти;
 • Шофьорска книжка категория В.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: Понеделник-петък от 08:30 до 17:30 часа;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Фирмено обучение;
 • Приятна работна среда и сплотен екип;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, бул. „Шипченски проход”.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.