Електромонтажник КИП и автоматизация

Клиент ни е утвърдена фирма специализирана в проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на напоителни системи.

Отговорности и задължения:

 • Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на система за управление на климата и напояването в оранжерии;
 • Работа със специализиран софтуер за проектиране/комплектоване и дизайн на системата за автоматизация в оранжерия;
 • Изготвяне на спецификация и ценова оферта за необходимото електрооборудване за автоматизация.

Изисквания:

 • Висше или средно специално образование;
 • Базови умения по механика/физика, електроника, автоматизация;
 • Шофьорска книжка кат.В;
 • Английски език на работно ниво;
 • Сръчност и аналитично мислене;
 • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Умения за работа в екип;
 • Да има възможност за пътуване в страната.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: 8 часов работен ден;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Отлична атмосфера и условия на труд;
 • Възможност за изява и дългосрочно кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, бул. Братя Бъкстон.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.