За наш клиент – консултантска организация, търсим Експерт международни проекти

Отговорности и задължения:

 • Писане и подаване на проектни предложения в сферата на иновациите по различни международни и национални програми;
 • Изграждане и поддържане на контакти с местни и международни партньори и консултирането им;
 • Координиране на проектните дейности и цялостния проектен цикъл;
 • Участие в международни форуми и конференции;
 • Участие в регулярни пътувания в страната и чужбина, партньорски срещи и обучения;

Изисквания:

 • Завършено висше образование, минимум степен Бакалавър;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Минимум 3 години опит в управлението на европейски и национални програми ;
 • Много добри познания при подготовката, подаването и отчитането на проекти;
 • Наличие на комуникативни и презантационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Възможност за пътувания.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време – 09.00 – 18.00 ч;
 • Местонахождение на работното място – София, р-н Оборище;

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.