Клиент ни е утвърдена фирма специализирана в производството и продажбата на широка гама корпусни мебели.

Отговорности и задължения:
• Сглобяване на изделията спрямо плановете и изработения дизайн;
• Работа с машини за рязане и обработка на мебели;
• При необходимост извършва транспортиране на поръчките на клиентите до обекта за монтаж (не извършва монтаж).

Изисквания:
• Опит с машини за рязане и обработка на мебели минимум 2 години;
• Умения за работа с производствените чертежи и монтажни схеми;
• Изпълнителност и внимание към детайлите;
• Умения за работа в екип;
• Умения за работа с ПДЧ.;
• Свидетелство за правоспособност на МПС, категория В.

Предлагани условия:
• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време от 08:00 до 16:30 часа, понеделник – петък;
• Основно възнаграждение + бонус система обвързана с резултатите от работата;
• Фирмено обучение;
• Коректно и навременно изплащане на трудовото възнаграждение;
• Застраховка срещу злополука;
• Платен годишен отпуск;
• Работно облекло;
• Възможност за придобиване на нови знания, умения и усъвършенстване;
• Местонахождение на работното място – гр. София, НПЗ Военна рампа.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.