Клиента ни е фирма осъществяваща дейност като счетоводна къща.

Описание на задълженията и правомощията:

 • Обслужва и комуникира с клиенти на счетоводната къща;
 • Администрира досиета на служители – при назначаване и напускане;
 • Изготвя графици за работа, според организацията на труда при клиента;
 • Начислява трудови възнаграждения, обезщетения за временна неработоспособност, отпуски и други;
 • Изготвя документи касаещи доходи на служители, УП и други;
 • Подава съответните документи към НАП, НОИ и други институции;

Изисквания към кандидата:

 • Завършено подходящо образование – средно или висше;
 • Познаване на законовата и нормативната уредба;
 • Предходен трудов стаж минимум 3 години;
 • Отлична компютърна грамотност – работа със специализиран софтуер;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;

Предлагани условия:

 • Трудов договор, срок на изпитание 6 месеца;
 • Осем часов работен ден;
 • Местонахождение на работното място гр. София,  бул. „Янко Сакъзов” .

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език с актуална снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.