Оперативен счетоводител

Клиент ни е утвърдена компания осъществяваща дейност като счетоводна къща.

Отговорности и задължения:
Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи;Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС, VIES, Intrastat;
Изготвяне  и подаване на тримесечни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и за статистически цели;
Обработка на документи по ВОП, ВОД, внос и износ;
Участие в данъчни проверки и ревизии;
Изготвяне на годишен финансов отчет, Годишен статистически отчет, Годишна данъчна декларация;
Онлайн банкиране на плащания към доставчици на поверените му клиенти;
Водене на кореспонденция с клиенти по мейл, Vibe, консултации  на място в офиса;

Изисквания:
Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“, „Финанси“;
Желание за професионално развитие;
Предходен опит в областта на счетоводството – минимум 5 години;
Познаване на нормативните актове в областта на счетоводството и данъчното законодателство;
Професионален опис със счетоводен софтуер – предимство  познаването на „Плюс – минус“;
Налични организационни и комуникативни умения;
Много добри компютърни умения, аналитичност, прецизност, внимание към детайлите;
Умения за работа в екип, коректност и отговорност;

Предлагани условия:
Договор /вид/ трудов договор със срок на изпитание 6месеца;
Работно време от 08.30 до 17.00 ;
Местонахождение на работното място. гр.София, бул.”Владимир Вазов“; 
Други – мотивиращо възнаграждение.  

         Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
         Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване  на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.