За наш клиент търсим:

Главен счетоводител – единствен

Отговорности и задължения:

 • Ежемесечно подава необходимите отчети към НАП и НОИ (с личен КЕП);
 • Изготвя справки за НАП, НОИ или проверяващи институции, свързано със счетоводни данни за служители или за дейността;
 • Изготвя ФРЗ за служителите;
 • Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
 • Води счетоводството на няколко свързани фирми (на един собственик);
 • Извършва първична обработка, плюс аналитично счетоводство с оптимизиране на счетоводството и нормалната данъчна защита;
 • Изпълнява функции Човешки ресурси/ТРЗ – да поддържа досиета за всеки служител съгласно КТ и приложимото законодателство;
 • Изготвя банкови платежни нареждания за плащане към доставчици (без права за банкиране);
 • Работи с въведената в отдела по счетоводство Счетоводна програма „Микроинвест“ – с двата модула: модул за счетоводство и модул за ФРЗ.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Задължителен практически опит като главен счетоводител;
 • Познаване и прилагане на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Опит със счетоводен софтуер Микроинвест;
 • Отлична компютърна грамотност – Microsoft Office ( Excel, Word);
 • Лоялност, отговорност, организираност, точност и коректност към поетите задължения.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: от 09:00 до 17:00 часа с възможност за гъвкаво работно време. Работното време може да бъде през ден, 3 дена в седмицата: понеделник, сряда и петък;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Отлична атмосфера и условия на труд;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, бул. Симеоновско шосе.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.