Продавач-консултант

Клиент ни е устойчиво развиваща се компания, която притежава и управлява магазини за хранителни  стоки на територията на град София.

Отговорности и задължения:

 • Обслужване на клиенти в търговския обект;
 • Консултира и информира клиентите за предлаганите в обекта стоки;
 • Зареждане и подреждане на стока в търговската зала и склада;
 • Следене за съответствието на паричните постъпления от продадените стоки по показателите от касовия апарат;
 • Аранжира стоките на щандовете и витрините съгласно стандартите на компанията, следене на сроковете на годност;
 • Поддържа търговски вид и хигиена на работното място;
 • Приема парични средства;
 • Работи на каса.

Изисквания:

 • Бързо и внимателно обслужване на клиенти на касова зона;
 • Позитивно и лоялно отношение към клиенти и колеги;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Умения за работа в екип и с клиенти;
 • Спазване на разпоредбите и установени стандарти;
 • Висока степен на лична дисциплина и самоорганизация;
 • Внимателно, коректно и любезно отношение към клиентите;
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Гъвкаво работно време 2/2 или 5/2;
 • Платен годишен отпуск;
 • Конкурентно заплащане;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Фирмено обучение;
 • Месторабота, която е съобразена с местоживеене.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.