За наш клиент търсим СЧЕТОВОДИТЕЛ

Отговорности и задължения:

 • Събиране, класиране  и въвеждане на документи;
 • Носи отговорност за сроковете и верността на съставените документи и въведената информация;
 • Спазване на трудовата дисциплина;
 • Правомощия присъщи за длъжността и съгласно КТ.

Изисквания:

 • Икономическо образование, счетоводство и контрол ще се счита за предимство;
 • Техническа, езикова, правописна и пунктуационна грамотност;
 • Основни познания за годишно приключване, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗСч., КТ и наредби свързани с това;
 • Владеене на Английски език на работно ниво;
 • Комуникативност и способност за работа в екип;
 • Познаване на специализиран софтуерен продукт;
 • Лоялност, отговорност, организираност, точност и коректност към поетите задължения.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: от 09:00 до 17:30 часа;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Отлична атмосфера и условия на труд;
 • Възможност за изява и дългосрочно кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, ул. Беловодски път.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.