Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Мониторинг на стрийминг оборудване чрез графики и логове;
 • Гарантиране, че всички енкодери и DM са технически функционални на всички маси;
 • Диагностика, отстраняване на неизправности и разрешаване на хардуерни, софтуерни или други мрежови и системни проблеми и замяна на дефектните компоненти, когато е необходимо;
 • Поддържайте връзка с доставчика на интернет услуги в случай на проблеми с интернет връзката;
 • Поддържайте актуални доказателствата за работните станции: потребители, конфигурации, права, разпределени върху папки;
 • Реагира своевременно при инциденти и гарантира, че няма нарушения по отношение на SLA;
 • Извършване на архивиране на данни и операции по възстановяване след бедствие.

 Изисквания:

 • Минимум 3 години съответен опит;
 • Владеене на  английски и български език;
 • Силни комуникативни и междуличностни умения;
 • Голямо внимание към детайла;
 • Ориентиран към резултати, добре организиран с проактивно мислене; Интелектуална любознателност и способност за работа в новосформиран екип;
 • Технически умения:

Практически опит с една или повече от следните технологии:

 • Работно ниво на Linux (Ubuntu);
 • Windows Domain Infrastructure – AD, Hybrid AD, Policy Management, DNS, DHCP;
 • Виртуализация (VMware);
 • Основен с PowerShell и/или BASH;
 • LAN / WAN мрежи – превключване, маршрутизиране, VPN, Vlan, WiFi (Cisco, Ubiquiti);
 • Сървърен хардуер и хранилища.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график;
 • Възможност за растеж в голяма международна компания;
 • Допълнителни здравни пакети;
 • Специфично за компанията обучение, проведено в чужбина;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Бонуси за препоръки на служители;
 • Мultisport карта;
 • Транспортни карти;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.