За наш клиент търсим:

Отговорности и задължения:

 • Разработване на вътрешна част на WEB услугите;
 • Оптимизиране на SQL заявки;
 • Изграждане на бизнес логиката на системата в PL/SQL.

Изисквания:

 • Минимум 2 години опит в програмирането;
 • Умения в SQL, PL/SQL (Oracle), XML/XSLT & Json в PL/SQL;
 • Английски език на работно ниво;
 • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 1 месец;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.