Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Отговаря за отдаване под наем на апартаменти за служители на компанията и подпомагане на наемателите за техните нужди;
 • Срещи с  потенциални собственици и планиране на обиколка на апартаменти;
 • Извършване на проверки на миналото, кредитни проверки и други отговорности, за да се види дали бъдещите собственици са квалифицирани;
 • Изготвяне на лизингови документи за потенциални собственици, като се използват стандарти и наредби за имоти;
 • Обслужване на плащането на всички наети апартаменти, гаранционни депозити и такси за кандидатстване;
 • Информиране на наемателите за всякакви промени в договорите за наем или предстоящи имотни проблеми;
 • Изграждане на връзка с настоящите наематели, за да им предоставим персонализирано обслужване;
 • Ежемесечен оглед на имоти извън сградата;
 • Връзка със собственици и наематели за предоставяне на информация и справяне с техните оплаквания и притеснения;
 • Ефективно поддържане и съхраняване на документацията;
 • Извършва редовни проверки във всички съоръжения в рамките на компанията, за да гарантира, че дейностите се извършват безопасно и подходящо;
 • Съветва и насочва персонала относно сигурността и процесите на сградата;
 • Прилага и спазва всички установени политики и процедури;
 • Извършва ежедневно управление и експлоатация на съоръжението на студиото;
 • Поддържа съоръжения и записи, за да гарантира съответствие със стандартите на компанията;
 • Подпомага на разработването и комуникацията на политики и процедури, свързани с управлението на съоръженията;
 • Предоставяне на подходящи и съобразени с изискванията съвети на заинтересованите страни в съоръженията;
 • Работи в тясно сътрудничество с оперативен мениджър, мениджър човешки ресурси и друг персонал, за да поддържа напълно функционално съоръжение;
 • Подпомага на координацията на офис пространството за нов персонал;
 • Организира и извършва смяна на настаняване /оборудване;
 • Осигурява безпроблемната работа на всички функции на сградата;
 • Подпомагане при решаване на проблеми, свързани с услугите в сградата;
 • Свързва се с изпълнители по поддръжката, за да поддържа всички функции на сградата, включително комуникации, механични, електрически, противопожарна защита, сигурност, асансьори, конструкции, потоци отпадъци, почистване, оборудване, лабораторно и офис оборудване;
 • Подпомага при управлението на проекти на съоръжения – ремонти.

Изисквания:

 • Опит на същата или подобна позиция минимум 2 години;
 • Средно или висше образование;
 • Отлични познания в областта на недвижимите имоти, принципите за управление на собствеността и съответното законодателство;
 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Валидна шофьорска книжка и собствен надежден транспорт;
 • Изключителни комуникационни умения, както устни, така и писмени;
 • Отлични умения за водене на преговори и решаване на проблеми;
 • Отлична компютърна грамотност – владее Microsoft Word и Excel, Google Docs и други онлайн програми;
 • Технически опит, приложим към сгради и системи на съоръжения;
 • Познания и основни счетоводни и финансови принципи;
 • Аналитични умения, интерес към документиране и умения за решаване на проблеми;
 • Способност да ръководи и управлява екипи и проекти;
 • Организация, управление на времето, приоритизиране и способност за справяне със сложно, разнообразно натоварване;
 • Аналитично техническо и логическо мислене, интелигентност и памет;
 • Добро познаване на ИТ пакетите;
 • Умения както за самостоятелна така и за екипна работа;
 • Постоянство, ориентация към задачата, концентрация, практичен дух, информираност, такт, доброта, амбиция, самочувствие;
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност и отдаденост.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време – 8 часов работен ден от понеделник до петък;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.