Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Организиране, координиране, наблюдение и проверка на персонала и оперативните дейности;
 • Поддържане на взаимоотношенията с вътрешни клиенти;
 • Поддържане на стандартите за игра, наложени от компанията;
 • Активен принос в развитието на компанията;
 • Сътрудничество и оперативни дейности;
 • Осигурява управление и лидерство главно на екип от дилъри;
 • Ще се отчита директно на мениджъра на студиото и ще работи в тясно сътрудничество с ръководителя на отдела за обучение и развитие;
 • Ще отговаря за гарантирането, че всички настоящи и нови служители са правилно оценени, създавайки вдъхновяваща екипна среда с култура на отворена комуникация, като същевременно поставя ясни цели на екипа, базирани на културата на компанията и KPI.
 • Отговаря за всички регулаторни и договорни стандарти,че са спазени и надвишени;
 • Ще отговаря за управлението на персонала и делегираните бюджети в съответствие с политиките и процедурите на компанията;
 • Ключът към работата е възприемането на проактивен подход за постигане на положителна, ангажираща, промоционална роля и роля за изграждане на взаимоотношения с всички членове на персонала.

Изисквания:

 • Опит минимум 2 години;
 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Изключителни презентационни умения;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Управленски умения;
 • Умения за работа както индивидуално така и в екип;
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност и отдаденост.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график 8 часа на смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.