Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Подготвя и разбърква картите за игра на масите за игра по процедури и навреме;
 • Проверява и гарантира качеството на картите за игра и наблюдава правилната функционалност на оборудването (обувка за карти, кутии за съхранение, работна маса и др.);
 • Наблюдава отварянето и затварянето на масите;
 • Планира ежедневни задачи и ями на служителите;
 • Наблюдава работните навици на служителите и гарантира, че задачите се изпълняват навреме;
 • Извършва прегледи на ефективността;
 • Пише доклади за поведение на служителите или оплаквания на клиенти;
 • Поддържа работната зона чиста и организирана;
 • Мотивира служителите за силни работни резултати;
 • Приветства, обучава и наставлява новите потребители;
 • Разглежда и решава жалби на екипа;
 • Реагира бързо и практично при извънредни ситуации, кризи или неочаквани проблеми по време на смяната;
 • Осигурява постоянна цялост на игрите, като спазва всички вътрешни правила и комуникации;
 • Попълва и наблюдава оборудването в стаята на Shuffler;
 • Съхранява инвентара и документацията на картата, които да се попълват правилно и навременно;
 • Уверява се, че ежедневните размествания и/или целите са изпълнени;
 • Гарантира, че инвентарът се отчита;
 • Държи ръководителя и ръководството на по-високо ниво в течение за ежедневните операции;
 • Обработва документи за HR или висшето ръководство според изискванията;
 • Обучава нови служители;
 • Времето ще бъде прекарано на игралната площадка, изпълнявайки задълженията на разбъркване, но най-вече в преглед на работата на разбъркващите и дилърите, като незабавно докладва на ръководството за всяко нарушение на вътрешните процедури;
 • Необходима е ежедневна физическа активност, като бъркане, ходене и изправяне.

Изисквания:

 • Опит минимум 6 месеца;
 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Изключителни презентационни умения;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Умения за работа както индивидуално така и в екип;
 • Силни междуличностни умения и умения за обслужване на клиенти;
 • Поддържа професионално, но приятелско поведение;
 • Отговаря спокойно и професионално на извънредни ситуации, ядосани хора или други стресови ситуации на работното място.
 • Показва широко познаване на фирмените продукти и оборудване.
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност и отдаденост.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график 8 часа на смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.