Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Организиране, координиране, наблюдение и проверка на работния график, ротацията на игралните маси, присъствието на оперативния отдел.
 • Планиране, организиране и прилагане на стратегия за ротация на персонала;
 • Проучване на нуждите от персонал на компанията и предприемане на съответните действия спрямо персонала;
 • Подпомагане на въвеждането на нови служители;
 • Създаване и представяне на отчети за висшето ръководство;
 • Несъответствията и проблемите при планирането се докладват на ръководството, за да бъдат отстранени;
 • Наред с планирането и наблюдението на работните графици на служителите, подпомага човешките ресурси по различни начини, както е поискано от HR отдела и мениджърите на екипи. Това може да включва подпомагане при ориентацията на новите служители, обясняване на изискванията за работни смени и часове, както и обучение на нови служители относно системи или програми, използвани за отчитане на работното време;
 • Други административни задачи и свързани задължения, поискани от прекия надзорник или ръководството;
 • Сътрудничи с мениджърите на екипи, като посредничи на информация от персонала относно искането, одобряването и насрочването на отпуск за служителите и гарантира, че всички позиции са заети, за да отговарят на изискванията за персонал.

Изисквания:

 • Опит минимум 6 месеца;
 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Изключителни презентационни умения;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Умения за работа както индивидуално така и в екип;
 • Изключителни организационни умения;
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност и отдаденост.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график 8 часа на смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.