Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Осигуряване на технологична и информационна функционалност, съгласно вътрешни процедури и процеси;
 • Специфични ИТ отговорности;
 • Спазва и поддържа стандартите на компанията;
 • Активен принос в развитието на компанията;
 • Поддръжка на сървърно оборудване (рутер, Wi-Fi, комутатор, пач панел);
 • Наблюдава стрийминг оборудване чрез графики и лога: видеокамери, аудио системи, енкодери, системи, използвани от дилърите (компютри, скенери, настолни компютри), системи за видеонаблюдение;
 • Сътрудничество с ръководителя на операциите, ръководителите на смени за разрешаване на грешки, като се действа незабавно за отстраняване на неизправности/ремонт или подмяна на оборудването;
 • Гарантиране, че всички кодери и медийни сървъри са технически функционални на всички маси;
 • Гарантиране, че студиото е правилно осветено и всички камери за видео стрийминг са функционални и правилно подравнени с масите за игри;
 • Онлайн наблюдение на уебсайта, за да се уверите, че аудио ъгълът на камерата е функционален от гледна точка на плейъра;
 • Поддръжка на работни станции: почистване от вируси, намиране на решения относно soft/hard проблеми (смяна на компоненти) и инсталиране на ново оборудване в системата, инсталиране и конфигуриране на софтуерни пакети, инсталиране/конфигуриране на периферни компоненти;
 • Поддържа връзка с доставчика на интернет в случай на проблеми с интернет връзката;
 • Докладва за ежедневни инциденти;
 • Поддържа актуални доказателствата за работните станции: потребители, конфигурации, права, разпределени върху папки и т.н.) и периодично актуализира/развива работните процедури;
 • Да реагира своевременно при инциденти и да гарантира, че няма нарушения по отношение на SLA (измерими срокове за мрежови услуги, които трябва да бъдат доставени на доставчика на услугата);
 • Търсене и закупуване на ИТ оборудване (компютър, лаптоп, периферно оборудване);
 • Участва активно за подобряване на дейността на компанията, като идвате с оспорвани предложения относно дейността на ИТ отдела;
 • Проактивно отношение при решаване на проблеми;
 • Да използва времето по работния график само за дейности, свързани с работата.

Изисквания:

 • Минимум 1 година предходен опит;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Отлично владеене на Английски и български език;
 • Изключителни презентационни умения;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Умения за работа както индивидуално, така и в екип;
 • Отговорност, точност, отдаденост и почтеност.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график 8 часа на смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария