Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Да осигури надеждна и безпроблемна работа на обслужваното електрооборудване и устройства, както и стриктното спазване на нормите за охрана на труда при експлоатацията на електроинсталациите;
 • Спазва и поддържа стандартите на компанията;
 • Активен принос и сътрудничество в развитието на компанията;
 • Осигурява планирането, създаването и надзора на електрическите системи на компанията (включително: мащабна UPS система, генератори и IP базирани системи за наблюдение);
 • Да поддържа оперативните функции на ISO 50001 (енергийно управление);
 • Изготвяне на предварителен проект на електрическата инфраструктура за новите локации, запазване на историята на промените и модифициране на проектните скици, ако е необходимо;
 • Да осигури спазването на дизайна, спецификациите и кодовете на проектния план за текущите проекти чрез насочване или координиране на инсталациите, но също и чрез изплитането и поддръжката им;
 • Да участва в изготвянето на документацията за търгове на ел. оборудване с ниско напрежение, да оценява постъпилите оферти и да участва в въвеждането на системите в експлоатация;
 • Консултиране при проектирането на електрически системи и оборудване за широк спектър от проекти, работил с други инженери, ръководители на проекти и строителни специалисти, при необходимост за създаване и/или модифициране на параметри на проект, включително UPS, генератори и IP базирани системи за наблюдение;
 • Отговаря за процедурите и схемите, свързани с електроенергията, че са разработени, документирани, внедрени и актуализирани;
 • В случай на повреда на оборудването, да идентифицира проблема, да поиска съдействие от производителя и да продължи кореспонденцията с него, да съобщи проблемите, да извърши операциите и да предприеме посочените мерки;
 • Подпомагане извън работното време за поддръжка на електрически системи в съответствие с SLA на компанията.

Изисквания:

 • Минимум 3 години опит в проектиране, внедряване или надзор на електрически системи;
 • Познаване на стандарта за осветление EN12464 и стандарта за аварийно осветление EN1838;
 • Познаване принципите на работа на UPS и нисковолтови системи – видеонаблюдение, пожароизвестяване, BMS и проектиране на структурни кабелни системи ще се счита за предимство;
 • Удостоверение за проектиране на електрическа инсталация 0,4 kV и удостоверение за проект за ниско напрежение ще се считат за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Владеене на Английски език на работно ниво;
 • Умения за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
 • Възможност за изследване на нови модели, технологии и конструкции;
 • Точност и способност за спазване на срокове.
 • Отлични комуникативни умения, внимание към детайла, поддържане на високи стандарти за качество;
 • Отговорност, самоконтрол, отдаденост, мотивиран и находчив.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Постоянно усъвършенстване в професионален план;
 • Работно време – 8 часов работен ден;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.