Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения :

 • Разработване на изчерпателни планове за проекти, които обединяват бизнес изискванията с целите на компанията и се координират с различни мениджъри и технически персонал по време на всички фази на проекта, от първоначалното разработване до внедряването;
 • Проактивно наблюдаване и изпълняване на плановете на проекта, за да се гарантира, че проектът е по график и  рамките на бюджета;
 • Информиране на заинтересованите страни за състоянието на проекта и резултатите, както и за стратегиите за риск;
 • Проактивно общуване с целия ангажиран персонал, за да се идентифицират проблеми, да създадат решения и да се приложат подобрения на ефективността;
 • Осигуряване, гарантиране на качеството на резултатите от проекта;
 • Координиране и поддържане екипите по проекта;

Изисквания:

 • Най-малко 2 години управление на проекти или свързан опит (в казина или iGaming би било предимство);
 • Умение за спазване на крайните срокове;
 • Умения за работа по няколко проекта наведнъж;
 • Организиран, ориентиран към детайлите;
 • Умения за решаване на проблеми;
 • Способност за работа както с утвърдени, така и с новосформирани екипи;
 • Способност за работа от разстояние;
 • Възможност за работа в днамична и напрегната среда, като същевременно поддържа точност и внимание към детайла;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения;
 • Ниво на степен или висше образование;
 • Владеене на английски език.

Предлагани условия:

•           Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;

•           Местонахождение на работното място – София жк Дружба;

•           Конкурентно възнаграждение;

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.