Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:
• Провеждане и анализиране на процедури и процеси, за да оцени качеството и ефективността на служителите;
• Наблюдение на живо, за да се гарантира, че всички стандарти и изисквания за качество на продукта са изпълнени;
• Следи промените в политиките и процедурите, свързани с работата;
• Изготвя доклади за съобщаване на резултатите от дейностите по тестване за осигуряване на качеството;
• Идентифицира нуждите от обучение и предлага обучения, за да се отговори на стандартите за качество;
• Оценка на качеството и точността на продукта и изпълнението;
• Работи с назначения екип, предоставя обратна връзка на членовете и проследява техния напредък;
• Изпълнява други възложени задължения за подпомагане на ефективната работа на отдела.

Изисквания:
• Минимум 3 години предходен опит на същата или сходна позиция;
• Диплома за средно или по-високо образование;
• Задълбочено познаване на стандартите за качество, управление на времето и KPI;
• Владеенето на Excel е задължително;
• Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
• Изключителни презентационни умения;
• Умения за комуникация и самоконтрол;
• Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност, отдаденост, мотивиран и находчив.

Предлагани условия:
• Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок;
• Работно време – по график, 8 часови работни смени;
• Конкурентно възнаграждение и възможности за растеж в международна компания;
• Допълнителни здравни пакети;
• Транспортни карти;
• Фирмено платено обучение в чужбина;
• Бонуси
• Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.