Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Организира, координира, наблюдава, проверява персонала и оперативните дейности;
 • Поддържане на взаимоотношенията с вътрешни и външни клиенти (персонал, оператори, играч);
 • Координира персонала под негово/нейно ръководство;
 • Спазване и поддържане на стандартите за игра, наложени от компанията;
 • Активен принос в развитието на компанията;
 • Сътрудничество и оперативни дейности;
 • Периодична проверка на студиото, за да се гарантира правилното поведение на персонала и функционалността на оборудването;
 • При необходимост предлага подкрепа на играчите;
 • Осигурява оптимален брой служители на смяна;
 • Следи заданието по масите, ротациите и почивките;
 • Периодични оценки на персонала;
 • Следи, че всички процедури и стандарти на компанията се спазват от служителите;
 • Създава професионална работна среда и се отнася с уважение към всички служители;
 • Спазване на стандартите на компанията;
 • Актуален с всички процедури, правила, промоции и стратегии за игри;
 • Обявява ръководството за всяко отклонение от стандартите на компанията;
 • Представя стандартите на компанията на персонала;
 • Участва за подобряване на дейността на компанията, с предложения относно персонала, опита на играча и др.;
 • Проактивна нагласа при справяне с проблеми и/или тяхното предвиждане.

Изисквания:

 • Минимум 6 месеца предходен опит на същата или сходна позиция;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност, отдаденост, мотивиран и находчив.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график – 8 часови работни смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.