Клиент ни е фирма с дългогодишен опит, предлагаща услуги в областта на строителството.

Отговорности и задължения:
• Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
• Изготвя първични счетоводни документи и обслужва каса;
• Издава фактури към клиенти;
• Извършва плащания чрез онлайн банкиране;
• Съставя платежни нареждания;
• Администрира лични досиета на служители постъпващи и напускащи работа;
• Комуникира с контрагенти на дружеството;
• Попълва екселски таблици за целите на вътрешните отчети ;

Изисквания:
• Образование – висше икономическо или студент последна година;
• Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office;
• Познаването на счетоводен програмен продукт Бизнес навигатор е предимство;
• Наличието на предишен опит се смята за предимство;
• Отговорност и мотивираност за дългосрочна ангажираност;

Предлагани условия:
• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Конкурентно заплащане;
• Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
• Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.