Клиент  ни е компания която произвежда и търгува с месо, месни продукти, мляко и млечни продукти.

Отговорности и задължения:

 • Обслужване на клиенти в търговския обект;
 • Консултира и информира клиентите за предлаганите в обекта продукти;
 • Проследява срокове на годност на предлаганите продукти;
 • Поддържа търговски вид и хигиена на работното място;
 • Аранжира стоки;
 • Приема парични средства;
 • Обслужва касов апарат;

Изисквания:

 • Завършено подходящо образование;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Организирана и дисциплинирана личност с желание и мотивация за работа;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време – 2 / 2 от 08,30 до 20.00 часа;
 • Конкурентно заплащане.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.