Наш клиент е фирма вносител на техника и пълно следсервизно обслужване:

Отговорности и задължения:

 • Административна роля, поддържаща и асистираща мениджъра на сервиза;
 • Осигорява необходимата документация (протоколи) и изпълнява необходимите действия изцяло и своевременно; 
 • Гарантира, че процедурите и указанията за безопасност на оборудването се спазват по всяко време;
 • Сервиз, ремонт и поддръжка на строителна техника.

Изисквания:

 • Подходящо техническо образование ще се счита за предимство;
 • Опит на или подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Добри познания по английски език;
 • Компютърна грамотност;
 • Свидетелство за управление на МПС;
 • Точност, внимание и отговорност към поетите задачи;
 • Екипни умения.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: от 08:00-16:30 часа;
 • Допълнителна медицинска застраховка;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Служебен автомобил;
 • Служебен телефон и лаптоп;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.