Клиент ни е утвърдена фирма специализирана в проектиране и изграждане на климатични системи.

Отговорности и задължения:

  • Работа с  ОВК и свързаните с тях строително-монтажни работи;

Изисквания:

  • Познания по ОВК и свързаните с тях строително-монтажни работи;
  • Отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
  • Умения за работа в екип;
  • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Предлагани условия:

  • Трудов договор със срок на изпитание 1 месец;
  • Работно време: Понеделник-петък;
  • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
  • Местонахождение на работното място – гр. София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.