Клиент ни е утвърдена фирма специализирана в изработка и доставка на метални изделия.

Отговорности и задължения:

 • Организира работния процес;
 • Контролира качеството на продукцията;
 • Следи за спазване на работното време и трудовата дисциплина;
 • Осигурява навременно необходимите материали за работа;
 • Взимане на решения при възникване на технически или персонален проблем.

Изисквания:

 • Висше инженерно или средно техническо образование;
 • Умения за работа с чертежи и измервателни инструменти;
 • Инициативност и способност за вземане на решения;
 • Опит в сферата на металообработване или машиностроене;
 • Лоялност, отговорност, точност и коректност към поетите задължения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Работно време: Понеделник-петък от 08:30 до 17:30 часа;
 • Дългосрочен и постоянен ангажимент;
 • Местонахождение на работното място – гр. София, кв. Орландовци.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.