Клиент ни е фирма с дългогодишен опит, предлагаща услуги в областта на строителството.

Отговорности и задължения:

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка;
 • Пряко отговаря за изпълнението на работата от поверените му строителни групи;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;
 • Организира воденето на цялата техническа документация на обекта;
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове;
 • Съставя количествени сметки и отчита извършената работа в количествено -стойностно изражение;
 • Организира закупуването на необходимите материали за обекта;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта и отговаря за отговорното им съхранение;
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи.

Изисквания:

 • Образование – висше (специалност ССС/ПГС) или средно (строителен техникум);
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Владеене на английски език е задължително – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office и Auto Cad е задължително;
 • Умения за работа в екип, лоялност, отговорност;
 • Комуникативен, организиран и прецизен в работата си;
 • Изисква се опит на подобна позиция минимум 3 години.

Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.