Клиент ни е  фирма, която извършва дейности в областта на специализирани технически проекти, като основната и цел е предлагане и изграждане на интегрирани качествени услуги и продукти.

Отговорности и задължения:

 • Организиране и изпълнение на техническата поддръжка на електрически системи, инсталации, оборудване (електро, слаботокови и др. сградни инсталации), Фотоволтаични системи и др.
 • Изготвяне и обработка на документация, свързана с процесите, в които е ангажиран (анализи, протоколи, справки, отчети, фактури);
 • Проучване на пазара и поръчки на ел. оборудване, материали и консумативи нужни за изпълнение на проектите, в които участва;
 • Активна комуникация с подизпълнители по дейности, свързани с поддръжка и сервизиране на ел. оборудването в сгради и съоръжения  спрямо заложените за всяка дейност графици и срокове.

Изисквания:

 • Висше техническо образование: Електротехника/Автоматизация е предимство;
 • Опит в изпълнението на електро проекти поне 2 години;
 • Английски език на работно ниво – писмено и говоримо;
 • Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документаци;
 • Проектиране на ел. инсталации се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност: ERP и Microsoft office;
 • Точност, внимание и отговорност към поставените задачи;
 • Екипни умения.

 Предлагани условия:

 • Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
 • Конкурентно заплащане;
 • Възможност за развитие в професионална обстановка и приятелски екип;
 • Възможност за специализирани обучения;
 • Местонахождение на работното място – София.

     Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

     Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.