Клиент ни е водеща компания доставчик на съдържание за регулирани пазари по целия свят, за слотове, казина на живо, бинго, скреч карти и др.

Отговорности и задължения:

 • Надзор и координиране на дейностите на производствения и експлоатационния персонал, като крупиета, шуфлери;
 • Сътрудничи с дежурния ръководител на смяната с цел разрешаване на непосредствени затруднения на персонала;
 • Сътрудничи с други етажни надзорници за координиране на операциите и дейностите в рамките на или между отделите;
 • Наблюдава дейността на разбъркващите и документацията на стаята за карти и отговаря за ротациите на разбъркващите в студиото, както и присвояването на масите на дилъри;
 • Налага безопасността, санитарните условия и вътрешните разпоредби;
 • Следи качеството и безопасността на работата;
 • Докладва на дежурния началник на смяната за установени нередности в помещенията;
 • Постоянно инспектира ателиета, оборудване и декор;
 • Наблюдава и следи ротациите, отношението, външния вид на дилъра преди да влезе в студиото.
 • Изпълнява задачите, възложени от дежурния ръководител на смяната за изпълнение на оперативните цели;
 • Подпомага дежурния мениджър на смяна при решаване на инциденти в студиото;
 •  Наблюдава ротациите в студиото (да се правят навреме, всички дилъри са ротирани, спазва ли се разстоянието между членовете на персонала, дали всички членове на персонала имат правилно отношение по време на смяна);
 • По време на извънредни ситуации (пандемия) гарантира, че необходимия брой персонал е преминал медицински преглед и е годен за работа;
 • Подпомага мениджъра на смени при инциденти в студиото: топка, процедура за повторно сканиране, реконструкция на ръката, спешна смяна на обувката/смяна на карта, бране на изпуснати карти от пода и връщане на игралната маса;
 • Подпомага ежедневната поддръжка на рулетка, като заменя топките за рулетка и джантите на игралната маса, които се отстраняват от праха и защитата на скенера;
 • Следи качеството и безопасността на работата, следи дилърите/размесителите да не докосват оборудването (камери, светлини, звуково оборудване, климатик);
 •  Попълва списъка за предаване за входящата смяна с всички висящи проблеми;
 • Постоянно докладва на дежурния ръководител на смяна за нередности, които могат да бъдат отстранени по време на престой.

Изисквания:

 • Английски и български език на ниво В1 по европейската езикова рамка;
 • Компютърна грамотност;
 • Изключителни презентационни умения;
 • Умения за комуникация и самоконтрол;
 • Умения за работа както индивидуално така и в екип;
 • Способност да се справя с различни типове хора, личности и култури;
 • Внимание към детайлите, дисциплина, отговорност и отдаденост.

Предлагани условия:

 • Трудов договор с 6 месеца срок на изпитване;
 • Работно време по график 8 часа на смени;
 • Местонахождение на работното място – София, жк. Дружба;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Фирмено обучение в чужбина.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български и английски език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.