Бизнес услуги и консултации в сферата на човешките ресурси

Планирайте бъдещето на Вашия бизнес и на най – ценния си ресурс – човешкия капитал с помощта на  експерти.

Бизнес услуги и консултации в сферата на човешките ресурси

Планирайте бъдещето на Вашия бизнес и на най – ценния си ресурс – човешкия капитал с помощта на  експерти.

За Нас

Агенция за подбор на кадри «Хермес 2018» ЕООД, притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за РБългария под № 2514 от 19.04.2018 г, издадено от Министерство на труда и социалната политика.

О т създаването ни през 2006г., основната ни цел е да разработваме и прилагаме  ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на подход с които да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.

Свободни работни места

w

Бизнес консултиране

Когато сте поставили високи цели за своя бизнес, експертното консултиране ще допринесе за постигане на желаните резултати. Надеждно  и професионално.

Анализ и прогнозиране

Всеки бизнес е уникален сам по себе си. Затова нямаме универсално решение и унифициран  подход.