За работодатели

Подбор и набиране на кадри Програма за развитие на екипи Аутсорсинг на управление на човешките ресурси ТРЗ и Личен...

За лица търсещи работа

За лица търсещи работа Регистрацията на лица търсещи работа чрез Агенция за подбор на кадри „Хермес” е безплатна и включва: Подписване на договор. Попълване на регистрационна карта. Попълване на психологически тест. Декларация за лични данни. При подписване на договор...

Проекти

Проекти Социално включване, заетост и развитие на уязвими групиПроект по програма “Активни услуги на пазара на труда” – 2007Проект по програма “Активни услуги на пазара на труда” – 2007Проект по програма “Активни услуги на пазара на труда” – 2008Проект по програма...

Общи условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018ЕООД  и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията...
Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

За нас защитата и сигурността на нашите клиенти и потребители и спазването на законовите рамки е съществена част от принципите за защита на личните Ви данни. АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ „ХЕРМЕС“ 2018 ЕООД  е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към...