Бизнес услуги и консултации в сферата на човешките ресурси

Планирайте бъдещето на Вашия бизнес и на най – ценния си ресурс – човешкия капитал с помощта на  експерти.

Бизнес услуги и консултации в сферата на човешките ресурси

Планирайте бъдещето на Вашия бизнес и на най – ценния си ресурс – човешкия капитал с помощта на  експерти.

За Нас

Агенция за подбор на кадри «Хермес 2018» ЕООД, притежава удостоверение за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за РБългария под № 2514 от 19.04.2018 г, издадено от Министерство на труда и социалната политика.

О т създаването ни през 2006г., основната ни цел е да разработваме и прилагаме  ефективни процедури за подбор на кадри, чрез които да привлечем кандидати, съвместяващи в себе си качествата на ценни специалисти. Това предполага създаването на подход с които да осигурим на конкретния работодател, необходимите служители, които да  донесат на фирмата най – голяма полза и реализация на фирмената стратегия. Също така да създадем ефективни процедури за развитие на потенциала на наетия персонал, чрез създаването на програма за развитие на екипа.

Свободни работни места

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

w

Бизнес консултиране

Когато сте поставили високи цели за своя бизнес, експертното консултиране ще допринесе за постигане на желаните резултати. Надеждно  и професионално.

Анализ и прогнозиране

Всеки бизнес е уникален сам по себе си. Затова нямаме универсално решение и унифициран  подход.