Как да създадем план за кариерата си

Статистиката твърди, че повечето хора поемат по нов кариерен път от 3 до 7 пъти през живота си. Тук става въпрос не само за смяна на работа, а за стъпване на един изцяло различен коловоз – нова квалификация в тотално различна среда, с нови задължения, колеги, шефове....
Как да напишем мотивационно писмо

Как да напишем мотивационно писмо

Както Ви е известно, писането на добро мотивационно писмо е изкуство. Малко са хората, които  го владеят. Някои експерти са на мнение, че мотивационното писмо е задължително, дори да не е специално изискано от работодателя в обявата за работа. Този документ на...

ТРЗ и Личен Състав

ТРЗ и Личен Състав Имаме удоволствието да Ви предложим услугите си ТРЗ и личен състав: 1.Разработване на вътрешно фирмени документи касаещи регламентирането  на работния процес. Правилник за вътрешния трудов ред Вътрешни правила за формиране на работната заплата...

Аутсорсинг на управление на човешките ресурси

Аутсорсинг на управление на човешките ресурси Уважаеми  работодатели, Както Ви е известно,  успехът при реализацията на стратегията на една компания зависи до голяма степен от нейните служители. От тази гледна точка намирането на правилните служители е постоянна...
Програма за развитие на екипи

Програма за развитие на екипи

Програма за развитие на екипи Един от основните проблеми във всеки работен екип е мотивацията за работа. Всеки член на екипа е индивидуална личност, носеща своите особености на характера, които по един или друг начин влияе на работния процес. От моментното настроение...