Регистрацията на лица търсещи работа чрез Агенция за подбор на кадри „Хермес” е безплатна и включва:

  • Подписване на договор.
  • Попълване на регистрационна карта.
  • Попълване на психологически тест.
  • Декларация за лични данни.

При подписване на договор е необходимо да представите следните документи:

  • професионална и актуална автобиография,
  • копия на дипломи доказващи придобито образование,
  • копия на свидетелства или удостоверения доказващи квалификация,
  • сертификати и други документи за придобити ключови компетентности,
  • препоръки от работодатели /при наличие/.

Регистрацията в база данни може да се осъществи след предварително уговорено посещение на офиса на Агенцията или като попълните и подпишете договор за регистрация, регистрационна карта, декларация за лични данни. Сканираните копия на регистрационните документи и изискваната придружаваща документация изпратете на електронната ни поща info@hr-hermes.com.
След регистрацията всяко лице при желание получава консултация относно кариерното си развитие, сесия с психолог, насочване към обучение за придобиване на ключови компетенции, повишаване на квалификация, придобиване на квалификация.
Предоставените данни на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Свали документация

Договор за регистрация

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit

Регистрационна карта

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit

Декларация за лични данни

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit

Процедура за лица търсещи работа

Подписване на договор

Свали договор за регистрация

Попълване на регистрационна карта

Свали регистрационна карта

Попълване на психологически тест

Кратък тест информация за услугата

Попълване на декларация за лични данни

Свали декларация за лични данни